สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำอิทธิพลของกีฬารวมที่มีต่อความผาสุกทางอารมณ์

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำอิทธิพลของกีฬารวมที่มีต่อความผาสุกทางอารมณ์

วันอนามัยโลก 2017: กีฬาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในคนพิการได้อย่างไร?

สาระสำคัญสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำของวันอนามัยโลกปีนี้ (7 เมษายน) คือ ภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความเชื่อมโยงกับความทุพพลภาพอย่างชัดเจน องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าภาวะซึมเศร้าเป็น “สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและความทุพพลภาพทั่วโลก” 

อาการซึมเศร้าไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุของความทุพพลภาพเท่านั้น 

แต่ยังเป็นผลที่ตามมาด้วย: จากการศึกษาพบว่าอาการซึมเศร้าพบได้บ่อยในผู้ทุพพลภาพ หรือความเจ็บป่วยเรื้อรัง 2 ถึง 10 เท่ามากกว่าอาการซึมเศร้าผลการศึกษาล่าสุด (มีนาคม 2017) ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Sport for Development ได้ศึกษาผลกระทบของกีฬาที่มีต่อสุขภาพโดยรวมในผู้ทุพพลภาพ นักวิจัย Alexandra Devine et. อัล ต้องการจัดทำเอกสารทั้งอุปสรรคและประโยชน์ของกีฬารวมสำหรับโปรแกรมการพัฒนา และวิธีที่โปรแกรมเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตของคนพิการในแปซิฟิก การศึกษามุ่งเน้นไปที่สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี มากกว่าภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลดีของการเล่นกีฬาต่อสุขภาพจิต

ผู้เขียนเน้นถึงความสามารถเฉพาะตัวของกีฬาในการส่งเสริมการรวมและความรู้สึกของชุมชน เมื่อนักกีฬาที่มีและไม่มีความทุพพลภาพเข้าร่วมในโครงการกีฬาชุมชน จะสร้างเวทีในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวกและขจัดอคติของนักกีฬาที่มีความพิการเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเหล่านี้ นักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ 60 ครั้งกับผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวน 60 คน รวมถึงนักกีฬาที่มีและไม่มีความทุพพลภาพ ผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองของเด็กที่มีความทุพพลภาพ จากนั้นนักวิจัยได้วิเคราะห์ว่าผู้เข้าร่วมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตนเองและโปรแกรม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด มีเพียงรายเดียวรายงานความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากขึ้นหลังจบโปรแกรม

หลายคนอ้างถึงอุปสรรคต่อประสบการณ์การเล่นกีฬาโดยรวม ไม่ว่าจะเกิดจากโอกาสที่จำกัดหรือขาดการสนับสนุนจากครอบครัว นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเฉพาะด้านความพิการหลายประการ เช่น ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลและปัญหาการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมทีม แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมรายงานผลในเชิงบวกมากมาย ผู้เข้าร่วมรายงานความรู้สึกที่มีพลัง ไม่เพียงแต่ในด้านกีฬาแต่รวมถึงในชีวิตส่วนตัวของพวกเขาด้วย ผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองที่ดีขึ้น, ความรู้สึกของการรวมตัวทางสังคม, สุขภาพที่ดีขึ้น, ทัศนคติที่ดีขึ้นต่อความทุพพลภาพ, และความเป็นอิสระทางการเงินด้วยกีฬาที่เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานสำหรับหลาย ๆ คน ผู้เข้าร่วม.นักวิจัยหวังว่าผลการศึกษานี้จะสนับสนุนการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน 

ซึ่งรวมถึงการศึกษาที่เน้นผลกระทบในระยะยาว

การรับรู้ประสิทธิภาพของกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนารวมถึงใน SDGs และความสำคัญของการพัฒนาที่ครอบคลุมผู้ทุพพลภาพเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนการดำเนินการโปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนาซึ่งรวมถึงผู้ที่มี ความพิการมันขึ้นอยู่กับชุมชนที่จะใช้โปรแกรมกีฬาที่ครอบคลุม โดยให้ประโยชน์กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง หากคนพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาก็มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประโยชน์ไม่เพียงแต่ขยายไปถึงสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งทางจิตใจ ความรู้สึกของการเสริมอำนาจ และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างชุมชนหากองค์กรเหล่านั้นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของพวกเขาได้แสดงให้เห็นบทบาทพื้นฐานของกีฬาในกระบวนการของการบูรณาการและการขัดเกลาทางสังคม เช่น และในการมุ่งเน้นที่กิจกรรมทางกายภาพมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันจะบังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจินตนาการถึงมุมมองอื่นๆ สามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคคลและสังคมในวงกว้างต่อไปได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว กีฬามักถูกมองว่าเป็นการออกกำลังกาย (เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง) หรือเป็นรูปแบบการเล่นที่มีโครงสร้าง เน้นเป้าหมาย และแข่งขันได้ (เช่น บาสเก็ตบอลหรือกรีฑา) แง่มุมทางปัญญาและไม่ใช่ทางกายภาพของกีฬามักจะถูกบ่อนทำลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นข้อดีทั้งหมดของ “การฝึกสมอง” ผ่านเกมกระดาน (หมากรุก สแคร็บเบิ้ล หมากฮอส โอเทลโล โก ฯลฯ) ก่อนที่จะพยายามสร้างผลกระทบทางสังคม คุณลักษณะแรกของการมีส่วนร่วมทางกีฬาคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้ เกมกระดานมีความสามารถที่จะครอบคลุมทั้งสองด้าน โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าร่วประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ